מרחבי למידה

מרחבי למידה

טיפול מיוחד לבית ספר מיוחד – שדרוג כיתות לימוד, מרחבי למידה חדשים ללימוד פרטני, ספרייה חיצונית ועוד…
מיקום: רמת גן.
שטח בנוי: 1,000 מ"ר.