פרויקט הסילו

פרויקט הסילו

תוספת בנייה למתחם לשימור ברחוב התכלת 18, הוד השרון.
שטח המגרש: כ 800 מ"ר.
שטח בנוי: כ 1,500 מ"ר.