מוראקאמי

מוראקאמי

בית באירוס
שטח המגרש: 600 מ"ר.
שטח בנוי: כ 350 מ"ר.