מונדריאן בכפר

מונדריאן בכפר

בית בגבעת טל
שטח המגרש: 673 מ"ר.
שטח בנוי: כ 600 מ"ר.