מודרני בסביון

מודרני בסביון

בית עכשווי בישוב כפרי
שטח המגרש: 1,500 מ"ר.
שטח בנוי: כ 400 מ"ר.