יאיר דורם

יאיר דורם

מיצוי של האור והחלל, לאנשים ולעיניים.
מיקום: הלח"י בני ברק.
שטח בנוי: 800 מ"ר.