חם על הירח

חם על הירח

בית על נחלה בבית יוסף
שטח מגרש: 20,000 מ"ר.
שטח בנוי: כ 450 מ"ר.