חוץ ופנים, פנים וחוץ

חוץ ופנים, פנים וחוץ

בית רחב ידיים, הפרוש ברובו על פני קומה אחת ומאפשר חיבור נפלא של חללי חוץ ופנים.
מיקום: קיסריה.
שטח המגרש: 1,300 מ"ר.
שטח בנוי: כ 500 מ"ר.