ושל נחושת ושל אור…

ושל נחושת ושל אור...

סקיצה לבית בקיסריה.
שטח המגרש: כ 1,000 מ"ר.
שטח בנוי: כ 500 מ"ר.