הבית בחורש בצפון

הבית בחורש בצפון

שטח המגרש: 800 מ"ר.
שטח בנוי: כ 450 מ"ר.