בריכה במרפסת

בריכה במרפסת

בית מפתיע עם אוסף התרחשויות, המאתגר את חוקי הפיזיקה.
שטח המגרש: 600 מ"ר.
שטח בנוי: כ 350 מ"ר.