בית חמש היסודות

בית חמש היסודות

אוויר – אדמה – מים – מתכת – אבן.
מיקום: קיסריה.
שטח המגרש: 615 מ"ר.
שטח בנוי: כ 340 מ"ר.