בית בבני דרור

בית בבני דרור

שטח המגרש: כ 800 מ"ר.
שטח בנוי: כ 300 מ"ר.